תקע בשופר גדול לחרותנו

Title::
תקע בשופר גדול לחרותנו
Subject::
Jews--Social life and customs, Judaism--Customs and practices, Rosh ha-Shanah, Shofar, Synagogues, Rosh ha-Shanah cards
Type::
StillImage