תשליך מצולת ים חטאתם

Title::
תשליך מצולת ים חטאתם
Subject::
Jews--Social life and customs, Judaism--Customs and practices, Rosh ha-Shanah, Tashlikh, Rosh ha-Shanah cards
Type::
StillImage