תל אביב, בית הכנסת הגדול / Tel Aviv, the large synagogue

Title::
תל אביב, בית הכנסת הגדול / Tel Aviv, the large synagogue
Subject::
Synagogues--Israel--Tel Aviv
Type::
StillImage